+421 904 166 177

faq - Často kladené otázky

1. Môžu službu trvalý, alebo prechodný pobyt využiť aj osoby, ktoré nemajú občianstvo SR?

Ľutujeme, ale osobám bez slovenského občianstva tieto služby neposkytujeme.

2. Kto môže využívať službu "Trvalý pobyt"?

Táto služba je dostupná len pre občanov Slovenskej republiky.

3. V prípade, že si u Vás zakúpim službu "Trvalý pobyt", alebo "Prechodný pobyt", akú adresu bydliska budem mať uvedenú v mojom občianskom preukaze?

Vo Vašom občianskom preukaze budete mať uvedenú adresu bydliska podľa toho, ktorý byt v Bratislave si vyberiete vo Vašej objednávke. Môžete si zvoliť z týchto možností:
a) Repašského 3, 841 02 Bratislava
b) Rovniankova 15, 851 02 Bratislava
c) Levická 2, 821 08 Bratislava

4. Máte v osobnom vlastníctve nehnuteľnosti, na ktorých poskytujete Vaše služby?

Nehnuteľnosti, v ktorých poskytujeme naše služby sú v našom vlastníctve. Vďaka tomu Vám nehrozí, že by ste prišli o Vami objednanú službu "Trvalý pobyt", "Prechodný pobyt", "Miesto podnikania", alebo "Sídlo firmy", z dôvodu, že by nám vlastník príslušnej nehnuteľnosti vypovedal nájom.

5. Po zápise adresy trvalého pobytu do občianskeho preukazu je možné sa do zvoleného bytu na príslušnej adrese aj nasťahovať?

Nami poskytované služby slúžia len za účelom evidencie. Prihláseným osobám neposkytujeme žiadne ubytovanie a ani sa k týmto službám neviaže žiadne právo k predmetným nehnuteľnostiam.

6 Aký dlhý čas je potrebný na vybavenie trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu?

Obvykle to netrvá dlhšie ako tri pracovné dni odo dňa úhrady zálohovej faktúry a prijatia úradne overených a podpísaných dokumentov objednávateľom.

7. Bolo by možné prihlásiť k trvalému pobytu iba neplnoletú osobu?

Neplnoleté osoby je možné k trvalému pobytu prihlásiť len spolu s ich zákonným zástupcom (rodič, opatrovník).
a) maloleté deti (od 0 - 15 rokov) majú po zaplatení jednorazového poplatku službu "Trvalý pobyt" zadarmo.
b) mladistvé osoby (od 15 - 18 rokov) môžu využiť až 50% zľavu z celkovej ceny poskytovanej služby

8. Aký je postup pri vybavení trvalého pobytu na adresách Vašich nehnuteľností?

Objednajte si službu "Trvalý pobyt" na našich webových stránkach a odošlite objednávkový formulár. Potom Vám na Vami zadanú e-mailovú adresu pošleme zálohovú faktúru, ktorú je potrebné Vami uhradiť na náš účet. Súčasne Vám odošleme príslušné dokumenty, ktoré musíte podpísať u notára, alebo na matrike. Vaše podpisy musia byť teda úradne overené. Tieto dokumenty nám odošlete poštou, alebo ich prinesiete osobne do sídla našej spoločnosti. Následne Vás prihlásime k trvalému pobytu na Vami zvolenej adrese. Potom si do 30 dní musíte vybaviť nový občiansky preukaz s novou adresou Vášho trvalého bydliska.

9. Kde presne sa vybavujú nové občianske preukazy?

V prípade, že bol Váš aktuálny občiansky preukaz vydaný do 30. júna 2008, dostavíte sa na klientske centrum štátnej správy: Tomášikova 46, v bývalom objekte "Stará IKEA". V inom prípade navštívite akékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR.

10. Vybavujete tiež nové občianske preukazy?

Nový občiansky preukaz si musí každý vybaviť sám a osobne na príslušnom OR PZ, alebo v klientskom centre na Tomášikovej ulici č. 46 Bratislave, nakoľko na každom občianskom preukaze je fotografia jeho držiteľa. Pri výmene OP je teda potrebné urobiť aj novú fotografiu.

11. Je potrebné prísť do Bratislavy v prípade záujmu o službu "Trvalý pobyt?

Celý proces objednania týchto služieb a ich dokončenie je možné urobiť prostredníctvom internetu a Slovenskej pošty.

12. Na aké časové obdobie je možné vybaviť službu "Trvalý pobyt"?

Všetky naše služby je možné objednať na obdobie od jedného roku až do päť rokov.

13. Je možné faktúru za službu "Trvalý pobyt", alebo "Prechodný pobyt" dať do nákladov firmy?

Faktúra za službu "Trvalý pobyt", alebo Prechodný pobyt je vystavená na osobu objednávateľa, takže v tomto prípade to nie je možné.

14. Čo získam, keď si u Vás zakúpim službu "Trvalý pobyt"?

- vierohodnú poštovú adresu
- lekára v mieste trvalého pobytu
- jasle, škôlku, školu
- poštovú schránku s Vaším menom
- možnosť miesta podnikania (živnosť)
- prehľad o prijatej pošte on-line
- flexibilnú komunikáciu s úradmi
- "Blavácku" električenku
- jednoduchšie parkovanie
- možnosť voliť v Bratislave
- preposielanie a skenovanie pošty
- notifikácie o prijatej pošte a ďalšie výhody

15. Bude mať klient, ktorý si zakúpi službu "Trvalý pobyt", alebo Prechodný pobyt" kľúče od poštovej schránky?

Klient, ktorý si zakúpi takúto službu, nebude mať kľúče od poštovej schránky. Doručenú poštu bude vyberať naša spoločnosť Rezident servis s .r .o.

16. Ako bude klient vedieť, že mu prišla poštová zásielka, keď nebude mať od nej kľúč?

Klienta informujeme prostredníctvom e-mailovej správy a sms správy. Za tieto služby klient neplatí nič navyše. Tieto notifikácie sú pre našich klientov bezplatné. Naši klienti si taktiež môžu detailne prezrieť doručenú poštu v našom on-line internetovom systéme, z ktoréhokoľvek miesta na svete, kde je dostupné internetové pripojenie aj prostredníctvom mobilu, tabletu, PC, alebo notebooku. V tejto našej webovej aplikácii si každý klient môže pozrieť, kto je odosielateľom poštovej zásielky, druh zásielky, dátum prijatia, hmotnosť zásielky atď.

17. Ako je to s doporučenými zásielkami určenými do vlastných rúk?

Tieto zásielky si klient preberá osobne na príslušnej pošte. Klient dostane informáciu prostredníctvom notifikácie a tiež aj prostredníctvom on-line aplikácie o takejto zásielke s jej podacím číslom. Na základe toho mu pošta predmetnú zásielku vydá.

18. V akom čase je možné osobne prevziať doručené poštové zásielky?

Každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. v mieste nášho sídla spoločnosti na Kadnárovej ul. č. 15, 831 52 Bratislava.

19. Ako často preposielate doručené poštové zásielky?

Doručené poštové zásielky preposielame klientom na ich korešpondenčnú adresu podľa toho, akú službu preposielania pošty si objednali. V prípade, že si klient objedná preposielanie pošty raz mesačne, tak mu preposielame zásielku do troch pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Ak si klient objedná preposielanie pošty dvakrát mesačne, odošleme mu poštu do troch pracovných dní po 15. dni v mesiaci a do troch pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Ak si klient objedná preposielanie pošty raz týždenne, preposielame mu poštu do troch dní po každom jednom týždni v mesiaci.

20. Komu vydávate doručenú poštu?

Klient si môže prevziať jeho doručenú poštu osobne na základe predloženia jeho občianskeho preukazu, alebo môže poveriť inú osobu, ktorú nám klient uvedie ako oprávnenú na osobné preberanie jeho pošty. Takáto poverená osoba sa tiež preukazuje svojim občianskym preukazom a je zároveň evidovaná v našom informačnom systéme. Klient môže poveriť na preberanie jeho doručenej pošty aj viacero osôb, ale všetky musia byť zaevidované v našom informačnom systéme na základe písomnej žiadosti klienta, ktorý má zakúpenú niektorú z našich služieb.

21. Má klient vlastnú poštovú schránku s vlastným menom?

Všetci naši klienti majú jednu spoločnú poštovú schránku. Táto poštová schránka je označená menami našich klientov, aby doručovateľ vedel doručiť všetky poštové zásielky našich klientov.

22. Je možné vyzdvihnúť zásielku určenú do vlastných rúk len na základe podacieho čísla?

Klient uvedie dané podacie číslo zásielky, na príslušnej pobočke Slovenskej pošty, preukáže sa svojim občianskym preukazom a zamestnanec pošty mu túto poštovú zásielku vydá. Nie je teda potrebné prísť na poštu s doručeným oznámením o doporučenej poštovej zásielke do vlastných rúk (žltý lístoček).

23. Ako prebieha proces skenovania a skartovania doručených poštových zásielok?

Skenovanie a skartovanie doručených zásielok prebieha len v prípade, že nás o to klient požiada prostredníctvom našej on-line webovej aplikácie. Skeny doručených zásielok si potom klient zobrazí v jeho vlastnom účte v tejto našej webovej aplikácii.

Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.